HẠT GẠO MẸ

– Tác phẩm: “HẠT GẠO MẸ” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 80×110 cm
– Kỹ thuật: Monoprint – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2021

Scroll to Top