Chính sách bảo mật

Chúng tôi, Trúc Chỉ, cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi truy cập trang web truchiart.vn. Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi họ sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng chỉ khi họ đăng ký tài khoản trên truchiart.vn, đặt hàng, liên hệ với chúng tôi hoặc tham gia các chương trình khuyến mãi.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ giao hàng.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để xác nhận đơn hàng, liên lạc khi cần thiết, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để cải thiện trải nghiệm của họ trên truchiart.vn.

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi cần thiết để hoàn thành đơn hàng hoặc pháp luật yêu cầu.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng một cách sai trái.

Chúng tôi sử dụng các công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khi truyền từ trang web của chúng tôi đến máy chủ.

Quyền riêng tư của khách hàng

Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình trên truchiart.vn bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Khách hàng có quyền từ chối sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo.

Chính sách bảo mật của chúng tôi có thể được thay đổi hoặc cập nhật theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi

Scroll to Top