Tác phẩm

Nghệ thuật tạo hình

Trúc Chỉ - Tự thân

Tác phẩm sử dụng kỹ thuật ĐỒ HỌA TRÚC CHỈ/ TRUCCHIGRAPHY để tạo hình.

Trúc Chỉ - Nền

Là những tấm giấy Trúc Chỉ, với sự phối hợp nhiều loại sơ xợi thực hiện phục vụ các nhu cầu in, vẽ lên nó.

Nghệ thuật ứng dụng

Trúc Chỉ - Nội thất

Các sản phẩm ứng dụng trong nội thất gia đình, công trình: bàn trà, bình phong, đèn treo, đèn bàn..

Trúc Chỉ - Giấy đồ hoạ

Các loại giấy phục vụ từng nhu cầu sử dụng riêng biệt.

Scroll to Top