SINH TỒN 1#2#3

– Tác phẩm: “SINH TỒN 1#2#3” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Trần Quốc Duẫn
– Kích thước: 60×90 cm
– Kỹ thuật: Monoprint – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top