MỘNG MƠ

– Tác phẩm: “Mộng Mơ”
– Tác giả: Phạm Đình Thái
– Kích thước: 80×120 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top