Truyền Thuyết Chùa Cầu

– Tác phẩm: “Truyền Thuyết Cầu Chùa”
– Tác giả: Hồ Văn Thịa
– Kích thước: 60×120 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2019

Mô tả

Tp.Truyen-Thuyet-Chua-Cau.60x120cm.trucchigraphy

Scroll to Top