NGẪU LIÊN – SINH SÔI

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN – SINH SÔI” (Bộ 5 bức)
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 80×190 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top