NGẪU LIÊN

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN”
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 60×60 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2017

Scroll to Top