MIÊU

– Tác phẩm: Miêu
– Tác giả: Phạm Đình Thái
– Kích thước: 47×67 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2023

Scroll to Top