Quỳnh Hương #1

– Tác phẩm: “Quỳnh Hương #1”
– Tác giả: Đinh Thị Thu Trang
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ /trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top