GIỚI HẠN 1

– Tác phẩm: Giới hạn 1
– Tác giả: Nguyễn Thị Nga
– Kích thước: 110×210 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2021

Scroll to Top