Đêm

– Tác phẩm: “Đêm”
– Tác giả: Lê Thị Tâm
– Kích thước: 100×200 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy

 

Scroll to Top