SỨA

– Tác phẩm: “Sứa”
– Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
– Kích thước: 50×100 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top