Khắc Khoải sông Hoài

– Tác phẩm: “Khắc Khoải sông Hoài”
– Tác giả: Hồ Văn Thịa
– Kích thước: 50×100 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top