ĐẠI DƯƠNG (BỘ 3 BỨC)

– Tác phẩm: “Đại Dương”
– Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Anh
– Kích thước: 101×171 cm, 100×100 cm, 100×100 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2022
Scroll to Top