Khúc Giao Tư

– Tác phẩm: “Khúc Giao Tư”
– Tác giả: Hồ Văn Thịa
– Kích thước: 50×80 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2019

Scroll to Top