Quỳnh Hương #2

– Tác phẩm: “Quỳnh Hương #2”
– Tác giả: Đinh Thị Thu Trang
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top