Sum Vầy

– Tác phẩm: “Sum vầy”
– Tác giả: Hồ Văn Thịa
– Kích thước: 47×67 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2023

Scroll to Top