EARTH (Bộ 2 bức)

– Tác phẩm: “EARTH” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Lê Tiến Nhân
– Kích thước: 63 x 83 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top