Chiến Đấu Trường Sa

– Tác phẩm: “Chiến Đấu Trường Sa”
– Tác giả: Phạm Đình Thái
– Kích thước: 93×133 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top