LỐI XOÁY

– Tác phẩm: “LỐI XOÁY”
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 120x120x100 cm

Scroll to Top