Đèn Nến

– Tác phẩm: Đèn Hoàng Lan
– Kích thước: 9x13x10cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top