VỌNG NGUYỆT

– Tác phẩm: “VỌNG NGUYỆT”
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 40×80 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top