KHAI HOA #3

– Tác phẩm: “KHAI HOA #3”
– Tác giả: Ngô Đình Bảo Vi
– Kích thước: 90×90 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top