NGẪU LIÊN – NHỮNG CHIM XANH

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN – NHỮNG CHIM XANH”
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 60×100 cm
– Kỹ thuật: Màu nước, Mực nho, Marker – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top