DANH TÍNH

– Tác phẩm: “DANH TÍNH”
– Tác giả: Phạm Đình Thái
– Kích thước: 95×97 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top