BÁT NHÃ TÂM KINH

  • Tác phẩm: “BÁT NHÃ TÂM KINH”
  • Kích thước: d87 cm
  • Kỹ thuật: đồ họa trúc chỉ/ trucchigraphy
  • Năm: 2022
Scroll to Top