VŨ ĐIỆU LÝ NGƯ

– Tác phẩm: “VŨ ĐIỆU LÝ NGƯ” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 40×80 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2014

Scroll to Top