THOÁT TỤC

– Tác phẩm: “THOÁT TỤC” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 80×80 cm
– Kỹ thuật: Woodcut – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top