NGẪU LIÊN – PHỒN THỰC (BỘ 3 BỨC)

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN – PHỒN THỰC” (BỘ 3 BỨC) #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 35×55 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy – Màu nước, mực, marker
– Năm: 2022

 

Mô tả

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #1
Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #1

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #2

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #2

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #3

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #3

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #4

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #4

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #5

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #5

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #6

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #6

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #7

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #7

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #8

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #8

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #9

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #9

Trúc Chỉ Art – Ngẫu liên – Phồn thực #10

Trúc Chỉ Art - Ngẫu liên - Phồn thực #10

 

Scroll to Top