BÉ TÝ

– Tác phẩm: “BÉ TÝ”
– Tác giả: Nguyễn Thị Nga
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top