NGƯỢC DÒNG 3

– Tác phẩm: “NGƯỢC DÒNG 3”
– Tác giả: Trần Quang Thắng
– Kích thước: 40×50 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top