MỘNG NGÀY HÈ

– Tác phẩm: Mộng Ngày Hè
– Kích thước: 100x106cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2022

Scroll to Top