NGẪU LIÊN – NỤ CƯỜI

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN – NỤ CƯỜI” #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 21x 23 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy- woodcut on Trúc Chỉ
– Năm: 2022

 

Scroll to Top