NGẪU LIÊN TỈNH LẶNG

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN TỈNH LẶNG”
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 80×80 cm
– Kỹ thuật: Màu nước, Mực nho, Marker – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top