NGẪU LIÊN AN TRÚ

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN AN TRÚ”
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 60×120 cm
– Kỹ thuật: Khắc gỗ – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top