THIỆP LỜI THƠ TRI ÂN

– Tác phẩm: Thiệp Lời Thơ Tri Ân

– Kích thước: 14X14 cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top