ĐẮNG CAY CHUA NGỌT

– Tác phẩm: “ĐẮNG CAY CHUA NGỌT ” (Bộ 4 bức)
– Tác giả: Phan Thị Na
– Kích thước: 80×120 cm
– Kỹ thuật: Màu nước – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top