NÀNG SEN

– Tác phẩm: “NÀNG SEN”
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 40×80 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top