LỄ HỘI 1#2#3

– Tác phẩm: “HOÀI NIỆM 1#2#3” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Trần Quốc Duẫn
– Kích thước: 60×120 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2019

Scroll to Top