HÈ YÊN

– Tác phẩm: “HÈ YÊN”
– Tác giả: Nguyễn Quốc Nhật
– Kích thước: 40×60 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2017

Scroll to Top