ĐI QUA THỜI GIAN

– Tác phẩm: “ĐI QUA THỜI GIAN” (Bộ 15 bức)
– Tác giả: Trần Ánh Phi
– Kích thước: 120×240 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

Scroll to Top