SINH TỒN 4#5

– Tác phẩm: “SINH TỒN 4#5” (Bộ 2 bức)
– Tác giả: Trần Quốc Duẫn
– Kích thước: 40×60 cm
– Kỹ thuật: Monoprint – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top