QUẠT TRÒN HOÀNG LAN

– Tác phẩm: Quạt tròn Hoàng Lan

– Kích thước: D18cm

– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy

– Năm: 2018

Scroll to Top