BÌNH PHONG LIÊN NGƯ

– Tác phẩm: Bình phong Liên ngư
– Kích thước: 186x200cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2021

Scroll to Top