SƠN THỦY

– Tác phẩm: Sơn Thủy
– Kích thước: 100x106cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/Trucchigraphy
– Năm: 2021

Scroll to Top