NGẪU LIÊN KẾT GIAO

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN KẾT GIAO” (Bộ 5 bức)
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 80×80 cm
– Kỹ thuật: Khắc gỗ – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2018

Scroll to Top