NGƯỢC DÒNG 2

– Tác phẩm: “NGƯỢC DÒNG 2”
– Tác giả: Trần Quang Thắng
– Kích thước: 80×120 cm
– Kỹ thuật: Drawing – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top