VÒNG ĐỜI

– Tác phẩm: “VÒNG ĐỜI” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Nguyễn Phước Nhật
– Kích thước: 50×90 cm
– Kỹ thuật: Woodcut – Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2020

Scroll to Top