NGẪU LIÊN – BIẾN TẤU CHĂM PA

– Tác phẩm: “NGẪU LIÊN – BIẾN TẤU CHĂM PA” (Bộ 3 bức)
– Tác giả: Phan Hải Bằng
– Kích thước: 60×120 cm
– Kỹ thuật: Đồ họa Trúc Chỉ/ trucchigraphy
– Năm: 2017

Scroll to Top